Age: Dag van het muzikaal erfgoed

Resonant, Centrum voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen organiseert op donderdag 9 december de Dag van het Muzikaal Erfgoed.

Selectie en waardering van muzikaal erfgoed: nattevingerwerk of bewuste strategie?

Het muzikaal erfgoed groeit vandaag de dag exponentieel aan. Het beheer ervan wordt daardoor danig op de proef gesteld: beschikbare budgetten worden overschreden, de bestaande infrastructuur schiet tekort en bewaarinstellingen hebben het moeilijk de grote vraag naar een snelle ontsluiting en valorisatie van dit erfgoed in te lossen. Keuzes maken in wat we wel of niet wensen te bewaren voor toekomstige generaties wordt zo onafwendbaar. Maar op welke criteria moeten die keuzes gebaseerd worden? Bestaan er methodieken die hertaald kunnen worden naar het muzikaal erfgoed? Hoe pakken andere erfgoedsectoren dit aan en kunnen we daaruit leren? Welke rol speelt de muzikale ‘canon’ nog? Om welke types muzikaal erfgoed gaat het eigenlijk? Wie zal het erfgoed daadwerkelijk gaan ‘waarderen’ en beslissen over de vernietiging ervan? En wie draagt de eindverantwoordelijkheid? De verschillende erfgoedbeheerders – telkens afgestemd op het eigen acquisitieprofiel – of de ruime sector?

Programma:
9u30: onthaal met koffie
10u: verwelkoming
Anne Mees, directeur Resonant, Centrum voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen
10u15: Intersubjectieve en methodologisch verantwoorde waardering
Tessa Luger, programmamanager waarde en waardering, Instituut Collectie Nederland
11u15: koffie
11u30: Naar een gezamenlijk waarderingskader voor muzikaal erfgoed?
Peter van Mensch, hoofd internationale masteropleiding museologie, Reinwardt Academie
12u: discussieforum
12u45: lunch

Het Vlaams Instituut voor Archivering: nieuwe perspectieven voor het muzikaal erfgoed?

In tegenstelling tot Nederland (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) bestaat er in Vlaanderen (nog) geen organisatie die infrastructuur en diensten aanbiedt voor de systematische archivering en ontsluiting van audio(visueel) materiaal. In het kader van het project rond de Waalse Krook in Gent, nam de Vlaamse overheid het initiatief om een instituut op te richten voor de archivering en ontsluiting van audiovisueel erfgoed. Ook de bewaring van het digitaal erfgoed – digital born of gedigitaliseerd – behoort tot het takenpakket. Het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT) krijgt de opdracht om samen met de betrokken actoren een investeringsplan voor de gemeenschappelijke basisinfrastructuur uit te werken. Vormt dit nieuwe instituut de oplossing voor de problematiek van het digitaal depot? Ook voor de vele muziekopnames, gedigitaliseerde bladmuziek en het e-archief van componisten? Welke collecties behoren tot zijn bewaar- en ontsluitingsopdracht? Hoe positioneert dit instituut zich ten aanzien van de vele bestaande initiatieven rond digitaal erfgoed? Zal er samen of naast elkaar gewerkt worden? En welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk, wenselijk of noodzakelijk?

14u: Het Vlaams Instituut voor Archivering voorgesteld
Nico Verplancke, program manager Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie
15u: koffie
15u15: discussieforum

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland
Resonant en het Nederlands Muziek Instituut stellen hun publicatie voor. De artikelenbundel Achter de muziek aan geeft een overzicht van de verschillende actuele visies op en definities van muzikaal erfgoed. Tegelijk worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt dit boek in een toegankelijke taal de basisprincipes uit de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie. Achter de muziek aan behandelt niet alleen de actuele context waarbinnen de ontsluiting, de zorg voor en omgang met muzikaal erfgoed plaatsvinden, maar werpt tevens een blik op de toekomst. Het boek is uitgegeven door Acco (Leuven/Den Haag), uitgever van studiemateriaal voor het hoger onderwijs. ISBN 978-90-334-8247.

16u: voorstelling Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland.
16u30: receptie, opgeluisterd door The Belgian Swingjazz Orchestra
o.l.v. Johan Vandendriessche

The Belgian Swingjazz Orchestra brengt Belgische jazz van tussen de twee wereldoorlogen en een periode er na, dus ongeveer van 1927 tot 1957. Belgische musici/componisten die aan bod komen zijn onder meer Fud Candrix, Stan Brenders, David Bee of Robert De Kers.

Praktisch

De studiedag muzikaal erfgoed vindt plaats op donderdag 9 december van 9u30-17u30 in de Bibliotheek Permeke, De Coninckplein, 2060 Antwerpen (op 700 meter van het Centraal Station).
Deelname aan de studiedag is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan door te mailen naar gertjan.debie@resonant.be .

Openbaar vervoer
• Tramlijn 12 heeft een halte aan het De Coninckplein, vlak voor de ingang van het bib- en leescafé Kubus en de site Permeke.
• Tramlijnen 2, 3 en 15 hebben een nabijgelegen halte.
• Talrijke busverbindingen aan de Franklin Rooseveltplaats, op wandelafstand
• Centraal Station aan het Koningin Astridplein, op wandelafstand
Parkeermogelijkheid
Parkeergarages op het Sint-Jansplein en de Rooseveltplaats en in de Van Wesenbekestraat
Parkeermogelijkheid op de leien, in de Rotterdamstraat en de Van Stralenstraat.
Fietsenstalling
Gratis fietsenstalling op het De Coninckplein en op het binnenplein van de site Permeke.

Met vriendelijke groet,

Gertjan Debie
stafmedewerker Resonant
Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed
Parijsstraat 72B
3000 Leuven
T +32-(0)16-32.99.55
F +32-(0)16-32.99.53
http://www.muzikaalerfgoed.be

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.