Age: Colloquium Amsterdams Centrum Gouden Eeuw over liefdadige doelen in de Republiek, Amsterdam, 2 dec. 2010

Het eerstvolgende colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw wordt gehouden op:

Donderdag 2 december 2010 vanaf 15.30 uur
(Let op: gewijzigde locatie)
Locatie: VOC-zaal, Bushuis
Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Sprekers:
Henk Looijesteijn en Elise van Nederveen Meerkerk

Onderwerp:
Charity seems to be very national among them. Gevers aan liefdadige doelen in de Republiek

Al in de Gouden Eeuw werden Nederlanders over de landsgrenzen beroemd om hun liefdadigheid. ‘Charity seems to be very national among them’, merkte de Engelse ambassadeur Sir William Temple op in zijn boek over de Republiek. Ook historici hebben benadrukt hoe groot de rol van liefdadigheid was in de Nederlandse samenleving, maar van een systematisch onderzoek naar liefdadigheid in vroegmodern Nederland is nooit sprake geweest.

Het door NWO gefinancierde project ‘Giving in the Golden Age’ (zie voor meer informatie: http://www.iisg.nl/research/giga.php ) hoopt daar verandering in te brengen, door onderzoek te doen naar wie gaf, aan wie men gaf, hoeveel men gaf, wanneer men gaf en waarom men gaf. ‘Giving in the Golden Age’ bestaat uit drie deelprojecten: een onderzoek naar grote giften, te weten hofjesstichtingen, middelgrote giften in testamenten en donaties en kleine giften, te weten collectes. Twee van de betrokken onderzoekers zullen het project als geheel en hun deelprojecten presenteren tijdens het colloquium van het Gouden Eeuw Centrum.

Henk Looijesteijn (1973) studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna als onderzoeker verbonden aan onder andere het Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis en de universiteit Leiden. Hij schreef zijn proefschrift aan het Europees Universitair Instituut te Florence over het leven en denken van de zeventiende-eeuwse Nederlandse ambachtsman Pieter Plockhoy. Sinds 1 mei 2009 is hij als postdoc verbonden aan ‘Giving in the Golden Age’ en doet hij onderzoek naar de stichters van hofjes.

Elise van Nederveen Meerkerk (1975) studeerde economische en sociale geschiedenis in Utrecht. Ze was onder meer als onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Leiden en Utrecht en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, waar ze ook haar proefschrift over werkende vrouwen in de Nederlandse lakennijverheid (1580-1810) schreef. Sinds december 2008 is ze als postdoc verbonden aan ‘Giving in the Golden Age’ en doet onderzoek naar liefdadige giften in testamenten en donaties inter vivos.

Het wetenschappelijk deel van de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17:00 uur en wordt gevolgd door een borrel.

U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,

Tanja Holzhey
Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
goudeneeuw-fgw@uva.nl
http://cf.uba.uva.nl/goudeneeuw

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.