Vac: Projectsecretaris (0.5 fte) bij CLARIN-NL-project, Utrecht (deadline: 1 nov. 2010)

Het CLARIN-NL-project zoekt een (0.5 fte) projectsecretaris per 1 december 2010, initieel voor de periode van twee jaar.

Werkomgeving

In het door NWO gefinancierde CLARIN-NL project wordt een technische infrastructuur ontworpen, geïmplementeerd en geëxploiteerd ten behoeve van onderzoekers uit de geesteswetenschappen met een nadruk op taalkunde. Dit project wordt gecoördineerd door het UIL-OTS van de universiteit van Utrecht. Het CLARIN-NL project kadert in de groter Europese activiteit aangeduid als CLARIN, waarin ook op Europees niveau een project uitgevoerd wordt (ook gecoördineerd door UIL-OTS) en waarin ook nationale projecten van andere landen kaderen. Het CLARIN-NL project loopt van 2009 tot 2015 en heeft een budget van 9M€. De projectleider zal de CLARIN-NL programmadirecteur, prof.dr. Jan Odijk, ondersteunen bij het managen van het CLARIN-NL project. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op het UIL-OTS te Utrecht. (Zie voor verdere informatie over Clarin-NL de website: http://www.clarin.nl).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en follow-up van de vergaderingen van de Executive Board, Bestuur, Nationaal Adviespanel, en internationaal adviespanel. (conceptagenda opstellen, relevante stukken verzamelen en aanleveren, datumafspraken maken, locatie regelen, notuleren, etc.)
 • Beheert het CLARIN-NL (elektronische en fysieke) projectarchief
 • Assisteert bij de verslaglegging van activiteiten en communicatie met het veld, inclusief het bijhouden van de CLARIN-NL website en wiki
 • Onderhoudt contacten met projectuitvoerders en andere in CLARIN-NL actieve spelers in verband met administratieve en andere praktische zaken
 • Assisteert bij de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van CLARINNL events zoals trainingsessies, workshops, conferenties, etc.
 • Voert administratieve werkzaamheden uit, bijvoorbeeld archivering van stukken, bestanden en adressen.
 • Assisteert bij de financiële administratie, in nauw overleg met de programmadirecteur en de financiële afdeling van de universiteit

Vereisten en profiel

 • Ervaring met onderzoek, bij voorkeur afgestudeerd in de taalkunde (ruim geïnterpreteerd) of de geesteswetenschappen.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goede kennis van Engels
 • Aantoonbare organisatorische, administratieve en computer vaardigheden
 • Heeft een oplossingsgerichte attitude
 • Toont verantwoordelijkheidszin en initiatief
 • Bereid en in staat om onder hoge druk en met strakke deadlines te werken

Aanstelling en Inschaling

De aanstelling is voor 5/10FTE, bij de universiteit Utrecht, initieel voor een periode van 2 jaar, aan te vangen per 1 december 2010. Er is vooruitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid voor de functie.
De medewerker wordt ingeschaald op basis van vooropleiding en ervaring in principe in schaal 8.

Sollicitaties

Zend sollicitatiebrieven in elektronische vorm (bijv. PDF) per e-mail naar prof.dr. Jan Odijk, j.odijk@uu.nl voor 1 november 2010. Meer informatie kan ook verkregen worden via dit e-mailadres of via telefoon +31 30 2536730 (op dinsdagen, woensdagen en donderdagen).

 

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.