Sym: Workshop ‘De constructiegrammatica van het Nederlands’, Leiden, 25-26 maart 2011 (Call for papers)

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011 vindt aan de Universiteit Leiden een workshop plaats over ‘De constructiegrammatica van het Nederlands’, georganiseerd door het Leiden University Centre for Linguistics in samenwerking met de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent.

De workshop wil een aantal onderzoekers samenbrengen met expertise in de studie van de Nederlandse grammatica vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven die passen onder het algemene label van de “constructionele” of “constructiegebaseerde” benaderingen. De bedoeling is om een overzicht te geven van het actuele onderzoek naar diverse aspecten van het Nederlandse constructicon – waarbij de focus niet beperkt blijft tot het hedendaagse Standaardnederlands maar ook oudere taalfasen en/of moderne (niet-standaard)variëteiten omvat – en om verschillende constructionele invalshoeken met elkaar te vergelijken.

Tot de sprekers behoren Rens Bod, Geert Booij, Ad Foolen, Dirk Geeraerts et al., Freek Van de Velde, Ton van der Wouden en Arie Verhagen. Daarnaast is er een plenaire lezing van William Croft over recente theoretische ontwikkelingen in de constructiegrammatica. De voertalen zijn Nederlands en Engels.

In het programma is nog ruimte voor een beperkt aantal bijkomende bijdragen. Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen voor een lezing van 20 minuten over lopend of recent afgerond onderzoek op het gebied van de constructiegrammatica van het Nederlands.

Papers met een taalvergelijkende invalshoek komen eveneens in aanmerking, net als papers over meer algemene theoretische en/of methodologische topics, op voorwaarde dat die duidelijk relevant zijn voor de studie van het Nederlands.

Voorstellen kunnen worden gedaan door voor 15 december 2010 een abstract van maximaal 400 woorden (bibliografie en evt. tabellen of illustraties niet meegerekend) op te sturen naar CxGDutch@gmail.com (bij voorkeur in pdf- of rtf-formaat). Inzenders krijgen uiterlijk 15 januari 2011 bericht over de aanvaarding van hun voorstel.

Organisatoren: Ronny Boogaart, Timothy Colleman, Gijsbert Rutten

Informatie: CxGDutch@gmail.com

 

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.