Age: Drie donderdagavonden rond Paul van Ostaijen, Nijmegen, 14, 21 en 28 okt. 2010

Op drie donderdagavonden in oktober presenteert het Vlaams Cultureel Kwartier in Nijmegen drie zeer bijzondere programma’s over Paul van Ostaijen (1896 – 1928). Van Ostaijen mag zonder twijfel staan tussen internationale grootheden in de poëzie zoals Rilke, Claus of Lorca. Dat hij recentelijk in de Perpetuareeks van Atheneum is opgenomen, mag daar ook van getuigen. Hij is vernieuwer en afbreker, expressionist en dadaïst maar vooral een bezeten man die het geweld en de (persoonlijke) tragiek van de 1e wereldoorlog en zijn tumultueuze gevolgen met name in Vlaanderen en Duitsland in woord (zijn poëzie) en in beeld (de kalligrafische ritmiek in de typografie) heeft gebracht. Tijdens drie avonden zullen kenners, wetenschappers, acteurs en musici hun visie op en interpretatie van Van Ostaijens werk vertolken.

Avond 1 – donderdag 14 oktober 2010: De feesten van angst en pijn
• Dr. Mattijs de Ridder, docent aan de Universiteit van Antwerpen, situeert het werk en de persoon van Paul van Ostaijen tegen de achtergrond van Vlaanderen en Berlijn begin 20ste eeuw en voert u binnen in de bundel De feesten van angst en pijn.
• Guy Lavreysen (acteur, regisseur en schrijver) interpreteert samen met Lieven Luyts (klarinettist) een aantal ‘Verzen’ uit De feesten van angst en pijn.
• Van De feesten is de facsimile-uitgave bij Vantilt uitverkocht. Er is helaas geen andere editie in de handel.

Avond 2 – donderdag 21 oktober 2010: Op de drempel van het onzegbare (de mystiek van het alledaagse bij van Ostaijen)
Regelmatig heeft Paul van Ostaijen geschreven over de verwantschap tussen zijn dichterschap en de mystieke traditie. In zijn essay Gebruiksaanwijzing der lyriek spreekt van Ostaijen uitdrukkelijk over de lyriek als een voorsta¬dium van de mystieke extase. Het lijkt erop dat van Ostaijen zijn eigen poëtische wegen begrijpt als een religieuze zoektocht, los van alle confessionele verbanden, maar trachtend tot de kern van de extase door te dringen. Van Ostaijen wil de mystiek van het alledaagse articuleren.
• Marc de Kesel, docent filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, presenteert gedichten van Van Ostaijen en zal deze van commentaar voorzien.
• Inigo Bocken, eveneens filosofiedocent aan de Radboud Universiteit, bespreekt het essay Gebruiksaanwijzing der lyriek tegen de achtergrond van opvattingen over mystiek en religie in het begin van de 20ste eeuw.

Avond 3 – donderdag 28 oktober 2010: Bezette stad
Bezette stad vormt een hoogtepunt in het werk van Paul van Ostaijen. Het ontstond in 1921 in Berlijn als een expressionistische en dadaïstische verbeelding van Antwerpen in de oorlogsdagen van 1914.
• Jean Emile Driessens,stadsgids te Antwerpen, kenner van Van Ostaijens werk en voordrachtgever, voert u binnen in de Bezette stad van Paul van Ostaijen. Hij licht toe maar zal ook delen uit de bundel lezen langs de lijnen van de kalligrafische typografie en ritmiek van Van Ostaijen.
• Trio Dasileire – Van Bauwel (acteurs) & Sluijs (saxofonist) interpreteert delen uit Bezette stad met woord, drama en muziek.
• Van de bundel Bezette stad is een editie in de handel bij Uitgeverij Atheneum (Perpetuareeks).

Voor de drie avonden geldt:
• Aanvang: 20.00 u
• Entree: € 10 – studenten € 5
• Reserveren: info@vcknijmegen.nl – informatie: www.vcknijmegen.nl
• Locatie: Arsenaalpoort 6, 6511 PN Nijmegen – tussen Mariken- en Moenenstraat
Deze programma’s zijn tot stand gekomen met medewerking van het Paul van Ostaijen Genootschap te Antwerpen www.paulvanostaijen.be

 

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.