Alles voor de mannen

Door Marc van Oostendorp

Sommige schrijvers krijgen een biografie omdat ze zo’n indrukwekkend oeuvre hebben nagelaten. Anderen omdat ze een meeslepend leven hebben geleid. En nog weer anderen omdat ze zulke interessante personen hebben gekend.

Dat laatste overkwam Henriëtte van Eyk (1897-1980). De ondertitel van de biografie die Aukje Holtrop over haar schreef zegt dat eigenlijk al en wel op twee manieren: Vrouw tussen vier mannen laat niet alleen zelf al zien hoe Van Eyks leven bepaald werd door vier markante persoonlijkheden; de titel verwijst ook nog eens niet naar een van haar eigen werken, maar naar de titel van een roman die door een van die mannen geschreven is: S. Vestijks Kind tussen vier vrouwen.

De vier mannen in Van Eyks leven waren dan ook allemaal nogal, laten we zeggen, sterke persoonlijkheden. Lees verder

Geplaatst in column, recensies | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Willy Chanson • De dievenwagen

De dievenwagen is geschreven door Willy Chanson, eigenlijk Willem Munnik (1884-1942), de helft van de gebroeders Chanson, vooral populair door hun act als het komisch duo Mie en Ko, een soort voorloper van Snip en Snap. Munnik schreef tientallen liedjes en tussen de lachsalvo’s door was er dan plotseling, in 1924, De dievenwagen, waar tot op de dag van vandaag menig traantje bij wordt gelaten. De dievenwagen is mooi gezongen door Willy Alberti, en voor het eerst vertolkt door George Hofmann (links naar YouTube onderaan). (Het Parool)

De dievenwagen

Jongens kom kijken, de wagen staat voor
De dieven worden weggereden…
Dan zie je de stumperds, hun handen geboeid
Die soms niet het ergste deden
Soms is het een jongen, lang werkeloos
Die ’t deed daar hij niets kon verdienen
Vaak zie je de moeders aan het station
Die stil in een hoekje staan grienen…
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Één reactie

Conceptroman

Door Jos Joosten

Ik ben niet dol op dystopieën en de aankondiging van Aafke Romeijns debuut Concept M dat zich in de (nabije) toekomst afspeelt en handelt over een hoofdpersonage dat aan een mysterieuze aandoening lijdt, deed me ook even vrezen voor allerlei ergs. Maar laat ik het meteen zeggen: ik vergiste me. Concept M is een zeer fascinerende en ingenieuze roman die meer dan de moeite waard is.

Het verhaal op zichzelf oogt nogal rechtlijnig. Het is 2020. Hoofdpersonage Hava lijdt aan ‘kleurloosheid’, een ernstige uiteindelijk terminale ziekte, waarvoor het maatschappelijk steeds onaanvaardbaarder wordt om de torenhoge medische kosten te blijven ondersteunen. Hava komt in contact met een radicale ondergrondse actiegroep en besluit tot actie. Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Een reactie plaatsen

buis / pijp

Verwarwoordenboek Vervolg (81)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

buis / pijp

Er is een subtiel betekenisverschil. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | 3 Reacties

Appollonius van Thyro : Hoofdstuk 20

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro

Kritische editie van het enig bewaardgebleven exemplaar
[Middelburg, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, signatuur 1108 C 43]
van de druk van Christiaen Snellaert, Delft 1493,
in combinatie met een diplomatische editie van de Latijnse brontekst uit de Gesta romanorum, zoals gedrukt door Gheraert Leeu te Gouda in 1480.13

Hoofdstuk 20

Bij wijze van inleiding

Alle gepubliceerde hoofdstukken, met hier en daar een aanvulling en / of verbetering, als pdf-bestand.

Alle gepubliceerde hoofdstukken zonder voetnoten als epub-bestand.

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Xantippe wordt een werkwoord

Simon de Vries en zijn Seldsaemheden der liefde

Door Peter Altena

Wie leest nog Simon de Vries? De Utrechtse veelschrijver, die zijn gloriejaren kende in de laatste decennia van de zeventiende eeuw, was in de laatste decennia van de achttiende eeuw voor Gerrit Paape een rolmodel, omdat hij zo véél schreef.

In het laatste decennium van de twintigste publiceerde Arianne Baggerman een prachtboek over Simon de Vries. Het boek van Baggerman is getiteld Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries, het kwam uit in 1993 en mij heugt nog dat ik het boek met rode oortjes las. Een geweldig boek, met kleine slordigheden die de keerzijde vormen van de tomeloze vertelvaart van het boek, en een bijzonder pleidooi voor De Vries. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Een reactie plaatsen

Marrekies

Door Marc van Oostendorp

Iemand schreef ergens lievie en iemand vond dat vreemd. Dat moest toch lieffie zijn, met een f? Iemand wendde zich tot mij en vroeg wat nu het juiste antwoord was.

Er is natuurlijk geen ‘juist’, maar ik zou zelf hier ook geneigd zijn een f te zeggen. De enige reden die ik me kan voorstellen is als je toch al geen verschil maakt tussen f en v, als je faal en vaal op dezelfde manier uitspreekt – wat natuurlijk veel mensen doen, daar niet van, en daar is ook weinig op tegen.

Maar ik, die wel verschil maak tussen faal en vaal zou zeker lieffie zeggen als ik een lieffie had om het tegen te zeggen. Hoe zit dat? Ik zeg toch ook lieverd, met een v, of lieve oma, lieveling? Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , , | 3 Reacties

Nederlands in beweging. Een internationale toekomst voor de neerlandistiek

(Persbericht IVN)

Doemdenken over de Nederlandse taal en studie is niet nodig. Eind deze maand wordt deze stelling bewezen in Leuven. Hier komen ruim 300 internationale docenten Neerlandistiek uit circa veertig landen bij elkaar om over de Nederlandse taal en literatuur te praten.

Van 27 tot en met 31 augustus vindt voor de twintigste keer het Colloquium Neerlandicum plaats. Dit internationale congres wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) in samenwerking met de KU Leuven, die deze editie de locatie biedt. Het thema is ‘Nederlands in beweging’, met de blik gericht op de toekomst van het vakgebied. Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld? Op deze en andere vragen wordt in bijna 150 lezingen, panelgesprekken en posterpresentaties gereflecteerd. Lees verder

Geplaatst in evenementenagenda, mededeling | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Gerda Blees • Drie vrouwen

Uit Dwaallichten, de debuutbundel van Gerda Blees.

Drie vrouwen

Drie vrouwen kennen elkaar langer wel dan niet.
De eerste woont in een grijze stad, de tweede
in een groene en de derde in een gele.

Een van de drie leeft voor muziek terwijl de andere twee liever
met een man onder de dekens naar voorbijrijdende auto’s luisteren.
Van die twee is er een de weg kwijt terwijl de eerste en de derde niets
van zich splitsende paden weten. De derde van de drie gedraagt zich soms
een beetje destructief terwijl de eerste twee genoegen nemen met alles
wat al uit zichzelf kapotgaat.
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , , | Een reactie plaatsen

25 augustus 2018: Congres ‘1618: Paniek in de republiek’

Datum: Zaterdag 25 augustus 2018
Locatie: Dordrechts Museum en Hof van Nederland (Dordrecht)

1618 – Paniek in de Republiek. Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. Op politiek terrein had stadhouder-prins Maurits in het voorjaar de leiding opgeëist. Dat hij geenszins van plan was die nog af te staan, bleek wel uit de afdanking van de waardgelders in Utrecht in de zomer, gevolgd door de arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat werd beschuldigd van hoogverraad en of hij een rechtvaardig proces zou krijgen viel maar helemaal af te wachten. Evenzeer twijfelde menigeen of die andere hardnekkige splijtzwam – de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten – een oplossing zou kunnen vinden tijdens de langverwachte kerkvergadering, de synode die op 13 november in Dordrecht van start was gegaan. Intussen heerste in de kunstwereld een gevoel van radeloosheid, met name in de literaire kringen in en rond Amsterdam. Daar was eind augustus plotseling het grote literaire en dramatische talent G.A. Bredero gestorven. Hij liet zijn omgeving ontredderd achter. Maar de spanningen op het toneel van de Europese politiek waren vele malen groter. Met het uitbreken van de Boheemse Opstand begon in mei 1618 ook de Dertigjarige Oorlog. Voor vele tijdgenoten aan beide zijden van de religieuze barrière was dit het conflict waarvoor ze al zolang gevreesd hadden. Geen wonder dat de winterkomeet de toestand in de wereld in een onheilspellend daglicht stelde. Lees verder

Geplaatst in evenementenagenda, letterkunde | Getagged | Een reactie plaatsen