Gedicht: sadà\exposadà – visioenen van de absolute kut, solide

Uit de zaal van baards! – de in koortsdreun geschreven tweede bundel van sadà\exposadà.

visioenen van de absolute kut, solide
maar droog. ik poeder mijn gezicht
groen. glij van de botten,
braak over borsten,
daar voel je je vrij. welke aderen
omklemmen je schaduw? diagelijke
schedefronsende, zijn je lippen
het signaal? met natte haren
hoest je de hond, de klauwen van de bloem.
kalm &… verliefd op een schim
—waterzooi en duivelse kink—
zegel en kopie —papa papaver deflekteert mijn erektie,
heliotrope polytroop —hyacinthus.

(E. Coli, reine Thor “mijn ziel is perfekt
gestemd”, een zee? wijl de broeder
—hypokriet— kandelaars
uitbroedt. E. Coli, reine Thor &… “bindt
mij op de markt vast aan het vuur”, éenmaal
in de wiegschede dooft het. éenmaal.

wanneer? vlam!)

op negen puls je, ontkiemd? is speigel
leesbaar? spreek uit! reagens! met de slang van een
nachtegaal! parafernalia
woekeren in formaline! onacht &… paraaf van de weldaad.

(E. Coli, reine Thor “tiresias’ stok
wijkt mijn borsten”, markeer het
nat, de schalplaat, tikt tikt de nachtegaal
het venster spint —haar geheime naam—
onherbergzaam. E. Coli, reine Thor &… “balsem
mij de stok tiresias rijgerige tiresias”, éenmaal
in de schede. zwijg op de oever van de rivier
als een rat, als rat, rat, rat, rat rat.)

tiresias, wil
de os gloren in je —sterren rollen hem tiresias,
gloort in je E.Coli, reine Thor. de spil schicht
in dit tweemaal gevouwen licht. solide gloed vervalt als gloed —
denkbaar als wij zijn. giet de engel op zweetverlicht de spiegel vervalt als
spiegel. glanzende
—tik tik tik—
inwerking. de labia gloren vogels in je, mijn spildilatator en
verlept de markt tooi je.

sadà\exposadà
uit: de zaal van baards! (2016)

Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | Johannesburg, South Africa

25-26 August, Johannesburg, South-Africa

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. Lees verder

Geplaatst in evenementenagenda | Getagged | Een reactie plaatsen

Andries Pels op de drempel van het Frans-Klassicisme

Door Ton Harmsen

043DidoIn 1669 is Andries Pels een van de oprichters van Nil Volentibus Arduum. Maar in 1668 was het Frans-Klassicisme nog ver weg. Zonder zich te bekommeren over ‘eenheid van handeling’ of ‘waarschijnlijkheid’ schrijft Pels in dat jaar twee stukken waarin kunst- en vliegwerken, godenverschijningen, lange monologen en verdeling in drie bedrijven nog een heel andere sfeer oproepen. Beide stukken ontlenen hun stof aan de lotgevallen van Aeneas in Carthago. De opbouw van de voorstelling is bijzonder: om en om speelt men één bedrijf van het treurspel en één van het blijspel, zoals Pels aangeeft:

Dit Blyspel speelt bequamelijk met zijne dry deelen, achter ieder deel der zelve orde van Didoos doot. (Julfus, fol. *6v)

Om die twee-eenheid te bezegelen draagt Pels in 1668 het treurspel op aan burgemeester Cornelis van Vlooswyk (geboren in 1601), en het blijspel aan diens zoon Nicolaes (1638), de jonge drost van Muiden. Nicolaes van Vlooswijk was tien jaar eerder door Vondel bezongen als hoofdrolspeler in de Philedonius van Van den Ende (1658).

De samenhang van Didoos doot en Julfus is snel in vergetelheid geraakt: na 1668 verschenen enkele herdrukken maar altijd los van elkaar. De exemplaren die in bibliotheken zijn overgeleverd zijn zelfs nooit samen in één band gebonden. Het is niet duidelijk waarom de bedoeling van Pels zo slecht begrepen is, er bestond toch een lange traditie van afwisseling van ernst en vrolijkheid. Lees verder

Geplaatst in column, letterkunde | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Hij lag (of zat)

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (30/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 30. <blendle>

ofWaarom gebruikt een schrijver het voegwoord of in een verzonnen verhaal? In de aflevering van vandaag vinden we twee voorbeelden:

Opa Ban lag (of zat) hoog opgericht tegen twee enorme kussens, waarvoor het bed te smal leek. (1)

Mijn moeder moest in Muiderberg de plaats innemen van zijn vier zussen, die ergens in Oekraïne in een anonieme groeve of asla rustten. (2)

In het dagelijks taalgebruik impliceert of altijd een soort vaagheid, een niet gemaakte keuze.  Dat is het duidelijkst als het over de toekomst gaat (‘ik ga vanmiddag wandelen of vissen’) of over de wensen en gedachten van een ander (‘wil je koffie of thee?’) In een verhaal dat de pretentie heeft waargebeurd te zijn, wordt die keuze vaak ingegeven door onzekerheid: ‘Hij was dronken of veel te slaperig, en daarom is hij in het ravijn gereden.’ Lees verder

Geplaatst in column | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Remco Campert – Antwerps meisje

Vandaag is Remco Campert jarig.

ANTWERPS MEISJE

Het was laat in de avond
regen in lamplicht gevangen
sloeg neer op het macadam
van de Mechelsesteenweg
je had een offwhite jurkje aan
ik schatte je op vijftien
je liep langs de straat
waar ook ik overging
auto’s passeerden remden af
reden weer verder
je vroeg de weg naar de Muze
café waar Ferre optrad
Ferre Grignard de zanger van jouw lied
zijn stem die op de radio geklonken had
en waarheen je nu op weg was
‘volg de tramrails maar
dan vind je hem vanzelf’
en ik onnozelaar liet je gaan

Antwerps meisje
dat ik in mijn hart draag
wat heb ik toch gedaan
met mijn leven

Remco Campert (1929)
uit: Nieuwe herinneringen (2007)

Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Zo klinkt collectieve rouw in Nederland

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (29/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 29. <niet op blendle>

FullSizeRenderIk heb een Duitse kennis met een theorie over waarom het fenomeen kerstmarkt nog niet is doorgedrongen in Nederland. Dat komt door het calvinisme. Daardoor houden wij niet van uitspattingen.

Om zo’n theorie te handhaven moet je negeren dat Nederlanders in weerwil van dat zogenaamde ‘calvinisme’ met oudjaar enorme bedragen uitgeven aan vuurwerk, veel meer dan Duitsers, en sowieso dat je van de matigheid van het calvinisme maar weinig terugziet in de rest van het publieke leven. Als Nederlanders aan een bepaald aspect minder geld uitgeven dan Duitsers, is de verklaring natuurlijk: calvinisme.

Om de een of andere reden windt Natan zich in de aflevering van vandaag enorm op over het feit dat bloemen die ergens worden neergelegd om doden te herdenken, vaak in het cellofaan worden gelaten. En ook hij relateert dat expliciet met de volksaard: Lees verder

Geplaatst in column | Getagged | 2 Reacties

Die vergaderinge der historien van Troyen : Hoofdstuk 21

Die vergaderinge der historien van Troyen,

ghecompozeert ende vergadert vanden eerbaren man
meester Roelof die Smit,
priester ende cappelaen van mijn zeer geduchtighe here,
mijn here den hertoghe van Bourgongen, Philipus,
int jaer .M.CCCC. ende .LXIIIJ.

zoals gedrukt door Jacob Bellaert te Haarlem in 1485

Boek I, Hoofdstuk 21

Verantwoording

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Roland Jooris – Op het meer

Uit Bladgrond, de nieuwe bundel van Roland Jooris.

OP HET MEER

Roeien we naar verder
dan waar het te laat
is, vindt wat we niet
weten ergens oeverloos
plaats

klinkt elk voorvoelen
als een slag in het water

ligt een plons achter ons
daar voor altijd
hardhorend

is het een ogenblik lang
voorbijgaand toch
eeuwig

zwemt iemand zich weg
tot oneindigheid opduikt

laat men een stip
in de verwijdering
zien

Roland Jooris (1936)
uit: Bladgrond (2016)

Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Makkelijker én leuker

Door Wilbert Spooren

Leuker kunnen ze het niet maken. Of toch wel? De Belastingdienst heeft het altijd lastig gehad. Burgers vinden belastingen verschrikkelijk ingewikkeld. Daar roepen we als het even kan de hulp van een expert bij. Bovendien willen we helemaal geen belasting willen betalen. Al in 1979 publiceerde Flip de Kam een boekje, Betalen is voor de dommen, waarin hij uitlegde hoe het grootkapitaal de duizenden mazen in het net van de Belastingdienst wist te vinden.

Sinds jaar en dag is de Belastingdienst bezig om het de burger makkelijker te maken. Zelfs de grootste belastinghater moet toegeven dat de dienst daar inmiddels aardig in geslaagd is. Vandaag de dag is er al zoveel vooringevuld op het aangifteformulier dat zelfs de grootste finanbeet de klus kan klaren. En als je er dan tóch niet uitkomt zijn er de gratis telefoon, de online servicehulp en de verwijzing naar talloze maatschappelijke instellingen zoals vakbonden die je kunnen helpen. Niet leuk, wel makkelijk. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Een reactie plaatsen

President Tsaar als taalhandeling

President Tsaar op Obama Beach op de voet gevolgd (28/60)

Door Marc van Oostendorp

Deze zomer publiceren nrc.next en NRC Handelsblad de roman President Tsaar op Obama Beach van A.F.Th. van der Heijden als feuilleton. De afleveringen verschijnen ’s ochtends <op de website van de krant>. In de loop van de dag blog ik een bespreking. Vandaag: aflevering 28. <blendle>

fantasieEen van de interessantste ontwikkelingen in de taalwetenschap van de afgelopen vijftig jaar is ongetwijfeld de ontwikkeling van het inzicht dat taal de wereld verandert – in een deeldiscipline die pragmatiek heet. Iedere zin die je zegt, verandert de wereld een klein beetje. Wanneer ik bijvoorbeeld zeg:

Ik bied mijn verontschuldigingen aan. (1)

Dan heb ik de wereld daarmee een klein beetje mooier gemaakt. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged | 2 Reacties