Nederland Leze Bredero

Door Roland de Bonth

Leerlingen staan meestal niet te juichen als ik aankondig dat in de komende lessen literatuurgeschiedenis centraal zal staan. Sterker nog, opmerkingen als ‘’Nederlands is toch geen geschiedenis’’, ‘’Ik heb expres geen geschiedenis gekozen’’ en de onvermijdelijke waarom-moeten-we-die-oude-boeken-lezen-vraag zijn niet van de lucht. Omdat vreemde ogen dwingen en een autoriteitsargument effectief kan zijn, laat ik sinds kort als reactie dit twee minuten durende filmpje zien waarin emeritus-hoogleraar Marita Mathijsen voor de vuist weg op gloedvolle wijze betoogt waarom iedereen (historische) Nederlandse literatuur zou moeten lezen. Voorafgaand daaraan geef ik mijn leerlingen de kijk- en luisteropdracht om de argumenten van Mathijsen te noteren.

In gezamenlijkheid weet een klas vrijwel altijd de redenen ter tafel te brengen die worden genoemd (en die te lezen zijn door de transcriptie die Marc van Oostendorp aan de video heeft toegevoegd): Lees verder

Geplaatst in column, Neerlandistiek voor de klas | Getagged , | Een reactie plaatsen

Het is mijn prachtige, mijn hondse baan

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (168)
Het Nederlandse sonnet bestaat 453 jaar. Hoe is het de taal in die tijd vergaan?

Door Marc van Oostendorp

Tussenuur

Midwinterdag. – De geur van oude jassen,
de gang met kalken licht om in te dwalen;
een schateren – grindstorting– uit een klasse;
en dan hoort men de school weer ademhalen.

Dit is mijn land. Ik zal niet meer verkassen:
Dr. I.G.M. Gerhardt, oude talen.
Vergeef mij, God, mijn duizendvoudig falen.
Ik kon dit nimmer in mijn schema passen.

En rebelleerde.– Maar ik ben gezwicht:
Te sterk zag mij mijn werk in het gezicht.
Het is mijn prachtige, mijn hondse baan.

Waar staat van ‘wandelen voor Uw aangezicht?’
Een tussenuur. In deze geur, dit licht.
Het is mijn arbeid, en Gij ziet mij aan.

(Ida Gerhardt, Sonnetten van een leraar)

Behalve het zogeheten prozagedicht bestaat ieder gedicht uit een aanatal regels. Die regels organiseren de woorden in het gedicht in een structuur die parallel is aan die van de ‘gewone’ zinsbouw. Zeker in de twintigste eeuw begonnen dichters te spelen met spanning tussen de twee lagen: zinnen of zelfs zinsdelen liep over twee regels heen – het zogeheten enjambement.

Ida Gerhardt is daar nooit een groot liefhebber van geweest. Zij heeft juist effectief gebruik gemaakt van de kunst om de zin en de regel zoveel mogelijk te laten samenvallen.

In dit sonnet is het einde van iedere regel ook het einde van een zin, een afgeronde mededeling. Soms staan er twee zinnen op een regel (“Een tussenuur. In deze geur, dit licht”), en sommige regels eindigen op een ander leesteken dan een punt. Maar ook dat betreft allemaal aaneenschakelingen van hoofdzinnen, al dan niet met een werkwoord. Het feit dat in de eerste drie regels alle werkwoorden ontbreken, geeft het gedicht meteen het karakter van een opsomming. En daarna “hoort men de school weer ademhalen”.

Het hele gedicht heeft een kortaffe, zakelijke toon, terwijl er een religieus karakter aan het vak van leraar gehecht wordt die misschien een beetje over the top is. Juist het zakelijke van de zinnen die zich keurig houden aan de grenzen van de regels en omgekeerd, het raster waar de dichter Ida Gerhardt net zo strak in zit als de leraar Dr. I.G.M. Gerhardt, maken dat het gedicht door die verwijzingen naar de Goddelijke opdracht niet topzwaar wordt. Je ziet haar voor je, die strenge dr. I.G.M. Gerhardt, de schrik van wie zijn huiswerk niet heeft gemaakt, en die ineens, in een tussenuur een religieuze gewaarwording heeft.

 

Geplaatst in column | Getagged , , , | Één reactie

Maarten ’t Hart over Lucebert van Wim Hazeu

(Bekijk deze video op YouTube.)

Geplaatst in video | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Siel Verhanneman – twee gedichten

Uit Zo scherp je kon er ook niet geweest zijn, de tweede bundel van Siel Verhanneman (met illustraties van Larissa Viaene).

Mensen kijken je na om je lichtheid. Ze
verlangen ernaar en zijn er tegelijk
doodsbenauwd voor.

Mensen zouden het niet kunnen dragen. Jouw
lichtheid zouden zij niet kunnen dragen. Ik
weet watje denkt. Dat het belachelijk is. Je
hebt gelijk.
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Stilte zegt meer dan genoeg

Door Lucas Seuren

Wie taal bestudeert denkt er vaak niet aan om te kijken naar stilte. In stilte gebeurt immers niks. Het is niet voor niets dat gesprekspartners proberen stiltes te voorkomen—en daar zijn ze bijzonder succesvol in. Maar juist omdat stiltes zo ongewenst zijn, kunnen ze betekenisvol zijn. In de conversatieanalyse weten we al sinds de late jaren 70 dat zelfs een korte stilte van een paar honderd milliseconden een indicatie kan zijn van een probleem, en dat gesprekspartners zich daar terdege van bewust zijn.

Conventionele stiltes

Die betekenis van stiltes is goed te zien in dialoogjes als de volgende. De gemiddelde stilte tussen twee beurten is 200ms Als B niet gelijk antwoord geeft op de vraag of ze kan lopen, vraagt A of dat te moeilijk zou zijn: Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Één reactie

Hoe gaat Zuid-Afrika om met meertaligheid?

Dit stuk verschijnt in het kader van de Nieuwsbrief Neerlandistiek voor de klas. Het bevat geen origineel onderzoek, maar is een vereenvoudigde weergave van recent onderzoek op het gebied van het Nederlands, speciaal bedoeld voor leerlingen van de middelbare school.

Door Marten van der Meulen

Zuid-Afrika is taalkundig gezien een ontzettend interessant land. Niet alleen omdat er Afrikaans wordt gesproken, een zustertaal van het Nederlands waarin veel woorden net even anders zijn. Ook omdat er een ingewikkelde en boeiende taalpolitiek wordt bedreven. In een recent overzichtsartikel legt een Zuid-Afrikaanse onderzoeker uit hoe de stand van zaken is, en waarom de situatie in de realiteit natuurlijk complexer is dan in de wet geregeld is. Lees verder

Geplaatst in column, Neerlandistiek voor de klas | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

18 april 2018, Amsterdam: Kiliaanlezing ‘Schatgraven in de taal van Toonder’

De Kiliaanstichting nodigt u uit tot het bijwonen van de Kiliaanlezing 2018

Rob Barnhoorn
(vertaler en Bommelkenner)
Schatgraven in de taal van Toonder 

De bijeenkomst begint om 15:30, en wordt voorafgegaan door een kort verslag door Nicoline van der Sijs van de werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd aan de etymologiebank.

Tijd:            Woensdag 18 april 2017 15.30 uur
Plaats:        Meertens Instituut (k. 2.18)
Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam

Na afloop kunnen belangstellenden in de Engelbewaarder op de Kloveniersburgwal nog even napraten onder het genot van een borrel.

Gelieve zich op te geven bij: Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl)

Geplaatst in evenementenagenda | Getagged | Een reactie plaatsen

Cornelis de Bie overtreft Cervantes… in absurdisme

Cervantes Los habladores

Door Ton Harmsen

Cervantes was populair in het Nederland van de zeventiende eeuw. Zijn Don Quichot en drie van zijn Novelas exemplares zijn herhaaldelijk voor het toneel bewerkt. Slechts één van zijn vele toneelstukken vond zijn weg naar de Nederlanden: Los habladores, een ‘entremés’ (een tussenspel, dat werd opgevoerd tussen de bedrijven van een ernstig spel). Het werd bewerkt door Cornelis de Bie in zijn klucht Roelandt de Clapper. De Bie, notaris te Lier, imiteerde wel vaker Spaans toneel, hij werkte naar stukken van Lope de Vega en van Don Agustín Moreto. Misschien was dat in de zuidelijke Nederlanden ook makkelijker dan boven de rivieren: in Brabant had je meer last van de Spanjaarden, maar ook meer contact. De Bie is vooral bekend als auteur van een schilderboek, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst (1662). Hij is een productief toneelschrijver, met 32 titels die bijna allemaal herdrukt zijn. Treurspelen, martelaarsspelen, blijspelen en kluchten. Lees verder

Geplaatst in column, websites | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Wij willen geen gelijke geschiktheid, wij willen kwaliteit!

Het lijkt wel De luizenmoeder voor gevorderden in De verleden tijd van lijken.

Door Marc van Oostendorp

“Dames en heren!”, zei Wouter, terwijl hij zijn stropdas gladstreek. “Ik ben bijzonder blij dat u hier allen bent. U bent weliswaar een geheel nieuw gremium in ons midden, maar u bent naar mijn bescheiden mening ook meteen het allerbelángrijkste gremium.”

De voormalig hoogleraar Financiële Letterkunde keek naar de gezichten en besefte dat menigeen jonger was dan hij.

“U bent de oudercommissie van de opleiding”, zei hij. “En we doen het allemaal voor u. U hebt ons uw kind in handen gegeven, en wij voelen sterk wat een verantwoordelijkheid u ons daarmee gegeven hebt. En we begrijpen goed dat u dan ook wat te zeggen wilt hebben over de vorm van de opleiding.” Lees verder

Geplaatst in column | Getagged | Een reactie plaatsen

Gedicht: Ester Naomi Perquin – Staat

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin schreef onderstaand gedicht naar aanleiding van de verkiezingen van gister.

Staat

Verlos ons van de hooligans, het brullen in de straten. Van treinen die niet rijden
en van de themaweek. Van volledig automatisch doorgeladen haten,
de liegende politicus. De koffie en de cake.

Verlos ons van vergunningen en van ons welvaartsvet. Pyjamadag. Bejaardenflat.
Van het burgerbijstandsteam en vaste inlooptijden. Van hoofddoekvrees,
van religieus besnijden. Van lange rijen op Schiphol,

de aanklampmails van goede doelen. Van posterhoofden, viltstifttrekkers,
peervormigheid en sta-op-stoelen. Van aftapping en pseudovraag.
Van mensen die mijn land zeggen en hun buurt bedoelen.
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Één reactie