Gedicht: Jan H. de Groot – Zoo’n luie kerel

Zoo’n luie kerel

Het was een jonge lentedag
In ’t bosch, lang uitgestrekt, daar lag
Zoo los en lui en loom
Een lummel van een kerel.
Die soesd’ en droomde zoo van niets.
Hij lag maar lui en dacht soms iets.
En ergens in een hooge boom
Daar floot een jonge merel.
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Een reactie plaatsen

372 likes en 92 reacties

Door Thomas de Bruijn

Na de eerste toetsweek van dit schooljaar, begin november, baalde ik behoorlijk. De resultaten van de leesvaardigheidstoetsen in havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 vielen tegen, terwijl we veel en gevarieerd geoefend hadden tijdens de lessen. Na de toetsweek heb ik per klas een volle les uitgetrokken om de pijnpunten op te sporen. Een van de vragen die ik aan mijn leerklingen stelde was waarom ze zelf dachten dat het cijfer tegenviel. Ik had verwacht dat de standaardantwoorden als ‘te laat begonnen’, ‘geen huiswerk gemaakt’ en ‘dat kon ik vorig jaar al niet’ de boventoon zouden voeren, maar dat was niet zo.

Veel leerlingen gaven eerlijk toe dat ze te weinig zakelijke teksten lezen of (te) weinig toegang tot die teksten hebben. Thuis hebben velen geen krant en niemand heeft een abonnement op bijvoorbeeld de Correspondent of HP/De tijd. Dat zette me aan het denken. Als ik wil dat ze actuele artikelen lezen over uiteenlopende onderwerpen, moeten ze die wel kúnnen lezen. Dan is er maar één oplossing: ik moet het zelf aanbieden. En dan bedoel ik niet elke les wat stencils uitdelen. Die avond ben ik een Facebook-pagina gestart waarop ik bijna elke twee dagen een artikel post van de Correspondent, de Volkskrant, Trouw, NRC, De Groene, Tzum, Vrij Nederland, Vice of een ander journalistiek medium. Lees verder

Geplaatst in column, Neerlandistiek voor de klas | Getagged , , , | Één reactie

Slowquiz: Wat weten we nog van die neerlandici?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het was weer een memorabele week, waarin de kwestie Van Haeringen en zijn vrouw een beetje in de lucht is blijven hangen (of het moet zijn dat het aan je vrouw – of man? – laten checken van je manuscripten op leesbaarheid zo niet een staande praktijk, dan toch wel een aanbevelenswaardige gewoonte onder neerlandici gevonden wordt). Graag dus nog aandacht daarvoor, want ik weet niet hoe het met u zit, maar nou wil ik het weten ook.

Wat het de vorige week al een feest met al die herinneringen, de komende week belooft ook weer een rijke oogst. Ik heb al eens eerder een anekdote over Sassen verteld (die ik desgewenst graag nog eens herhaal, want je kunt een anekdote niet vaak genoeg vertellen), maar ook iemand als Nieuwenhuis zal zeker nog indrukken hebben nagelaten die in de huidige generaties nog doorklinken.

Deelt u dus weer uw herinneringen of – al dan niet vermeende – anekdotes over de neerlandici die wij de komende week gedenken!

zondag 25-06-1921 geboortedag Albert Sassen
maandag 26-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
dinsdag 27-06 Geen neerlandici geboren of gestorven
woensdag 28-06-1912 geboortedag Samuel Lenselink
28-06-1997 sterfdag Karel Reijnders
donderdag 29-06-1982 sterfdag Gerard Knuvelder
vrijdag 30-06-1856 geboortedag Gerrit Kalff
30-06-1908 geboortedag Rob Nieuwenhuys
zaterdag 01-07 Geen neerlandici geboren of gestorven
Geplaatst in quiz | Getagged | Een reactie plaatsen

‘Ier’ en ‘bier’ in het Afrikaans

Door Marc van Oostendorp

De ie in ‘bier’ is langer in het Nederlands dan de ‘ie’ in ‘ziek’. In het Afrikaans is dat ook zo, maar er zijn een paar uitzonderingen. Wat kunnen we daaruit leren?

(Met dank aan Andries Coetzee van de Universiteit van Michigan.)
(Bekijk deze video op YouTube.)

Geplaatst in column, video, vlog | Getagged , | 5 Reacties

Gedicht: Aleidis Dierick – De maaltijd

De maaltijd

Ik heb u lief kom eet frambozen
met mij vanavond in mijn groene tuin
mij smaakt uw mond als goede dingen
karnemelk en brood en abrikozen.

Zo rein uw lust uw lichaam heilig
voor mij geurt gij als rozemarijn
geheim als dille als kaneel en tijm
gij geurt geliefde als de vruchtbare vanille.
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Één reactie

Gene beginnen hoopvol een vergeefsche reis

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (129)
Het Nederlandse sonnet bestaat 452 jaar. Hoe is het de taal in die tijd vergaan?

Door Marc van Oostendorp

Waarom is gene verdwenen? Wat mankeerde eraan zodat we nu niet meer kunnen zeggen deze gaan naar school en gene blijven thuis? Het was toch vreselijk handig om dat te kunnen doen, en is op dit moment toch niet minder nodig dan het ooit was? Waarom is het dan in onbruik geraakt? We zouden dan nog sonnetten zo strak kunnen opbouwen als Henriëtte Roland Holst deed:

Deze tijden, met heftige gebaren
hebben de walmende lichten gedoofd,
die de menschen beschenen, die voorheen waren,
nu zijn ze walm-bevrijd en licht-beroofd.

Met aarzelen besteden ze hun jaren,
zwaar valt de keuze aan het bestoken hoofd:
’t oude is een gapend pakhuis, leeg van waren,
en vormloos vaag, wat zelf zich ’t nieuwe looft.

En déze schuilen nog met hun gedachten
in ’t sidderend bouwvallige paleis,
dat uitgewoond werd door vele geslachten.

En géne, die droom-oogen maakten wijs
de verre wolke’ een land vol wondren te achten
beginnen hoopvol een vergeefsche reis.

Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , , | Één reactie

Gedicht: F. Starik – Sorry, Martien

• Onderstaand gedicht van F. Starik staat in Moordballaden, een verzameling gedichten van 45 dichters over opgeloste en onopgeloste Nederlandse moordzaken. De bundel is een initiatief van Bart FM Droog en is hier gratis te downloaden.

 

HILVERSUM, 20 JANUARI 2002
Slachtoffer: MARTIEN VAN DER MEIJS (72)
Status: Onopgelost

Sorry, Martien

’s Nachts ga je de hond uitlaten
dat moet met een hond. Voor wie
in Hilversum woont, aan de rand
van een natuurgebied, ligt een hond

enorm voor de hand. Als je de De Ruyterlaan
uitloopt, de Zuiderheideweg oversteekt
ben je er al, de naam zegt genoeg. Die nacht
kwam je niet zover: je werd neergestoken Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Met Vondel naar Peking

Door Ton Harmsen

Zoals in Neerlandistiek.nl eerder deze week is aangekondigd speelt Theater Kwast op 2 juli in het Frans Halsmuseum Vondels laatste tragedie, Zungchin. Doe geen moeite om kaarten te krijgen, de voorstelling is al lang uitverkocht. Alles wat hij in 80 jaar had verworven aan poëzie, epiek (Vergilius), lyriek (Horatius) en dramatiek (Sophocles) balt Vondel in een ultieme krachtsinspanning samen in dit duistere meesterwerk. Met zijn onheilspellende nachtelijke uitstraling is Zungchin een fascinerend kunstwerk. Vondel beziet de gebeurtenissen in Peking vanuit de ogen van de katholieke missionarissen. Hij had contact met jezuïeten die de gebeurtenissen rond de missie op de voet volgden, en in Amsterdam verscheen in die jaren een aantal belangrijke publicaties over de actuele toestand in China.

De catalogus van de tentoonstelling in het Frans Halsmuseum, Barbaren & wijsgeren; het beeld van China in de Gouden Eeuw, onder redactie van Thijs Wetsteijn en Menno Jonker, geeft weer hoe goed men in Amsterdam geïnformeerd was. In 1665 verscheen een grote informatiebron: Het gezandtschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham. In dat boek beschrijft Joan Nieuhof de diplomatieke reis van VOC-ambtenaren naar Peking, tien jaar eerder. Nieuhof maakte deze reis mee, en onderweg noteerde hij alles wat hij kon vinden over de geschiedenis, de bevolking en het landschap. Hij maakte honderden tekeningen. De originele tekeningen, nu in Parijs, zijn in 1984 teruggevonden door Leonard Blussé. De 150 illustraties in het boek zijn aangepast aan de smaak van Amsterdam. Nieuhof tekende zonder veel artistieke pretentie bergen, pagodes, schepen en ambachtslieden; met geavanceerde graveertechniek werden die gecombineerd tot dramatische composities. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Een slimme meid kiest geen Nederlands?

Door Marc van Oostendorp

Als je in Nijmegen een intellectueel tegenkomt, komt het gesprek natuurlijk al snel op correctiewerk. “Gewoon allemaal een 7 geven,” zei mijn gespreksgenoot. “En als er iemand moeilijk doet, maak je er een 8 van.”

Een jongen naast hem op het bankje hoorde het duidelijk geamuseerd aan. “Daar zit er één,” zei ik.

“Nee hoor,” zei de jongen. “Ik ga volgend jaar pas studeren. Wiskunde,” voegde hij er besmuikt aan toe, want hij had gehoord wat mijn vak was. Lees verder

Geplaatst in column, Neerlandistiek voor de klas | Getagged , , | 6 Reacties

Gedicht: Jan van Droogenbroeck – Twee ghazelen

• GHAZELE beteekent eigenlik lofgedicht , en is eene oorspronkelik Perzische vorm door Rückert en Platen bij den Duitscheren ingevoerd.

Tweede ghazele.
Wijn! breng hier!

Wijn, o Schenker! dat hemelsche goed, breng hier!
Die vloeiende vlammen, dien vlammenden vloed, breng hier!

Wijn, die het hert verheugt en den geest verrukt,
Die alle wee vergeten, belachen doet, breng hier!

Wijn, die vonkelt en flonkert, gelijk de dauw
In den kelke der bloemen bij morgengloed, breng hier!

Ik ben eene bie; men geve mij bloemen – glazen,
Dat ik er slurpe den honig zoet, breng hier! Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Een reactie plaatsen