Toe-eigening: de casus Carl Friedman

Door Marc van Oostendorp

Nu Abdelkader Benali er gisteren een artikel over schreef op Tzum is de discussie over culturele toe-eigening pas goed losgebarsten. Mag je als, bijvoorbeeld, witte man wel schrijven over, bijvoorbeeld een Marokkaanse hoofdpersoon? Blijf je daarmee de discussie dan niet domineren? En als dat mag, waarom hebben, bijvoorbeeld Marokkaanse schrijvers dan niet dezelfde vrijheid om te schrijven over witte Nederlanders?

Mijn gedachten gaan bij deze hele discussie uit naar Carl Friedman, een auteur die aan het eind van de vorige eeuw opgeld maakte met geruchtmakende novellen als Tralievader en Twee koffers vol. Het zijn fraaie, geserreerd vertelde verhalen die zich afspeelden in een (orthodox) joods milieu en op een subtiele manier lieten zien hoe mensen met oorlogstrauma’s omgaan. Aan het begin van deze eeuw ontwikkelde Friedman zich tot een stem in het publieke debat over, onder meer, Israël.

Tot er in 2005 ineens naar buiten kwam dat Carolina Klop, degene die Friedmans boeken geschreven had, zelf uit een katholieke familie kwam. Sindsdien is zij verdwenen van het literaire toneel. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | 2 Reacties

Gedicht: K.L.Poll – drie gedichten

Onder de deken van de koude
denkt de aarde na.
Drie maal drie en drie onthouden:
poëzie en algebra.

*

Na een nacht waarin ik een meisje was
dat urenlang – soms veranderde zij,
op afstand, in mijn moeder –
de elfstedentocht leidde,
nu weer terug in Londen, de ontbijtlucht –
de hindernissen van de tocht,
onder de vloer door van een schuurtje,
als meisje, als eerste.

*

Dit is het lied
van droefheid, lief,
en van ik weet het niet.

K.L. Poll (1927-1990)
uit: Het meer van de ondank (1987)

Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Waarom Luther zijn naam veranderde

Door Michiel de Vaan

De bekende Duitse naamkundige Jürgen Udolph heeft een nieuw boekje het licht doen zien.[1] In het kader van de 500-jarige viering van de Reformatie in 2017 wordt het nu uitgebracht: Martinus Luder – Eleutherius – Martin Luther. Warum änderte Martin Luther seinen Namen? Het leest vlot weg en bevat toch veel nieuwe informatie. Luther werd in 1483 geboren als Martin Luder en ondertekende brieven en registers tot 1517 ook consequent als Martinus Luder. Vanaf de herfst van 1517 begon hij zich Martinus Luther te noemen, en daarnaast gebruikt hij van 1517 tot 1519 ook nog de naam Eleutherius.

Lees verder

Geplaatst in column, taalkunde | Getagged , | Een reactie plaatsen

Drie middelnederlandse woorden nader bekeken

Door Renaat Gaspar

gaspar

Street in Jerusalem Uit: E. Finden, Landscapes illustrations of the Bible (1835).

 

Jan Bethlehem heeft destijds in Voortgang, jrg, 9 (1988), 233-251 een groot aantal woorden, die hij wel in het reisverhaal van Jan Govertsz (1525), maar niet in de woordenboeken aantrof, verzameld en van een betekenis voorzien. (Zie de DBNL.)

Twee daarvan, paulinen en fabridoen, behoren m.i. aangevuld dan wel herzien worden; een derde term, braerry, heeft hij niet opgemerkt bij het overlopen van Govertsz’ tekst, maar verdient eveneens de aandacht. Lees verder

Geplaatst in geen categorie | Één reactie

Doodgewone liefde van een witte man voor een zwarte vrouw

Door Marc van Oostendorp

Processed with Snapseed.

Een toegeëigende sombrero.

De discussie die er de laatste weken wordt gevoerd over het begrip ‘culturele toeëigening’ komt mij bijzonder goed gelegen. Ik ben namelijk al een tijdje aan het nadenken over de vraag wat het precies betekent dat een verhaal altijd een verteller heeft. Dat lijkt op het eerste gezicht nogal een abstracte, ja, wereldvreemde vraag, maar deze discussie laat zien dat hij belangrijk is voor de samenleving.

Ze woelde al een tijdje, die kwestie van de toeëigening, maar het brandje werd hier in Nederland eigenaardig genoeg aangestoken door een Engels-Amerikaanse schrijfster met een lezing in Australië: Lionel Shriver vertelde op het Brisbane Festival dat ze genoeg had van wat zij beschouwde als al het politiek-correcte gedoe rond die toeëigening. Op sommige Amerikaanse campussen schijnen niet-Mexicanen geen sombrero’s te mogen dragen, vertelde ze, vanonder de eerste provocerende sombrero uit de geschiedenis der wereldliteratuur. En zo zouden blanke schrijvers inmiddels ook bekritiseerd worden omdat ze niet-blanke personen opvoerden in hun boeken.

Het is het soort reactie dat je vaak leest in dit soort discussies: de meest idiote uitwassen van de excentriekste representanten van een groep tegenstanders worden genomen om ook de redelijke opponent uit te schakelen. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | 2 Reacties

Een schoone historie van Palmerijn van Olijve : Hoofdstuk 95

Een seer schoone ende ghenoechelicke
historie vanden aldervroomsten ende vermaertsten ridder

Palmerijn van Olijve

sone van den coninck van Macedonien, ende van de schoone Griane,
dochter van Remicius, keyser van Constantinopelen,
de welcke vele wonderlicke avontueren in haren leven ghehadt hebben,
seer ghenoechelick ende playsant om lesen.

Uitzonderlijk vrij en eigenzinnig uit het Frans vertaald, hier en daar versimpeld en soms herschreven, door een klassiek geschoolde Amsterdammer [?],
in de oudste bewaard gebleven druk van Jan Janszen, Arnhem 1613,
vrijwel zeker een herdruk van Jan Janszoon de Oudere, Arnhem 1602.

Hoofdstuk 95 van de in totaal 139 hoofdstukken.

Verantwoording (met naschriften)

Wie is wie in Palmerijn van Olijve?

Alle tot nog toe gepubliceerde hoofdstukken in één grotendeels herzien en verbeterd pdf-bestand: Palmerijn-feuilleton cumulatief van inmiddels 772 pagina’s A4

epub-versie ongezipt     epub-versie gezipt

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: J. Eijkelboom – Gedragen kleding

Gedragen kleding
1

Hun eens per week gewassen voeten
in veelvuldig gestopte sokken
in eeuwig gepoetste bottines
gingen tweemaal ’s zondags ter kerke
in onwennig statige tred.

Jij, vader, sprong er nog uit
in je dure lakense jas,
je streepjesbroek die
– hoe is het godsterwereld mogelijk –
fantasiebroek genoemd werd
(en misschien nog wel wordt). Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

Flitsquiz: Welke neerlandici gedenken we de komende week voor u?

Goedemorgen, beste vrienden van de verscheiden neerlandici! Het wordt weer een mooie week, al is dat natuurlijk maar betrekkelijk omdat wij ook enkele sterfdagen te betreuren hebben. Echter, maar liefst twaalf neerlandici zullen deze week weer even opduiken in de kolommen van Neerlandistiek (de rechterkolom om precies te zijn). Onder hen natuurlijk weer diverse markante persoonlijkheden, en anderen die weliswaar minder markant, maar dan toch niet minder verdienstelijk waren.

Een van hen, van wie we later in de week de geboortedag gedenken, nam het zelfs ooit op tegen de grote Van Haeringen. Die had beweerd dat er bijvoeglijke naamwoorden zijn die eruit zien als een voltooid deelwoord, maar toch rechtstreeks afgeleid lijken van een zelfstandig naamwoord. Die voltooide deelwoorden leiden dan later weer tot het ontstaan van een echt werkwoord. In een artikel in De Nieuwe Taalgids werd deze bewering vakkundig gefileerd en genuanceerd.

Van Haeringen leek daar overigens niet verbolgen over. Hij schreef later een levensbericht en merkte daarin op: “Maar de kleine wereld van de Neerlandici betreurt […] heengaan niet alleen omdat die wereld een mens met grote verstands- en gemoedsgaven armer is geworden, maar ook en vooral om de ledige plaats die de overledene laat in de onderneming, die voor de vaderlandse taalstudie van zo uitnemende waarde is.” Deze bewering kunnen wij veilig toepassen op alle neerlandici in onze verzameling, maar toch.

De vraag van deze week is dan ook: Wie was deze neerlandistische geleerde, en waar ging dat artikel over?

Geplaatst in quiz | 5 Reacties

Verkouden praten

Door Marc van Oostendorp

In mijn zondagochtendminicollege vandaag bespreek ik vandaag het feit dat ik verkouden ben en wat dit betekent voor hoe ik praat.

Geplaatst in video, vlog | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Gedicht: J. Bernlef – De begrafenis van de dichter

De begrafenis van de dichter

Plotseling reed hij
(zoals altijd: waar vandaan?)
op zijn racefiets naast hem

In poloshirt met korte mouwen
vanuit een zijstraat plotseling
naast hem met één oog

Kijkend naar de kist met ‘t
andere op de weg, de werkelijkheid
van asfalt, glas en katten Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen