Ilja Leonard Pfeijffer als Theocritus

De taal van Ilja Leonard Pfeijffer (37)

Door Marc van Oostendorp

Dat de bundel Idyllen van Ilja Leonard Pfeijffer krioelt van de verwijzingen naar het onomstotelijke feit dat de nacht komt en de winter evenzeer en dat het er ook anderszins allemaal weinig idyllisch aan toe gaat, dat moeten we, zeggen de geleerden, zien als een verwijzing naar de Griekse dichter Theocritus.

Maar hoezo doen die Idyllen dan precies denken aan het werk van Theocritus? In Brieven uit Genua zegt de schrijver zelf dat het een ‘hommage’ is aan die dichter, maar waarom is een hommage nodig? Hoewel Theocritus bekend staat als de uitvinder van het genre van de herderszang, komen in Pfeijffers Idyllen die herders slechts een keer in voor, in de regel ‘Vertel me dat we liggen in het warme stro / en dat de wolken eenden dan wel herders zijn’. Dat lijkt me eerder een manier om degene die in de bundel op zoek gaat naar herders in het gezicht uit te lachen.

We zijn nu op het punt in deze reeks aangekomen dat ik moet erkennen dat het eigenlijk geen doen is voor één man om alle aspecten van het werk Pfeijffer te bespreken. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Karel van den Oever – Kunegonde van Heesewick

De sage van Ridder Robert van Heeswijk verhaalt hoe deze de berooide graaf Gallo wil vermoorden, omdat Roberts dochter Kunegonde verliefd op hem was en er met hem vandoor wilde gaan. Maar de hemel strafte Robert voor zijn harteloosheid en hij werd met paard en al verzwolgen door de grond.

Kunegonde van Heesewick

Als d’ herfst in Brabant hei en bosch verblauwt
en ’t triestig over heel de wereld is,
de sloot verroest, de smuik waast in het lis,
de zon neerslachtig door de pepels grauwt,

dan schimt er een kasteel daár, doodsbenauwd…
Een gloed smeult laat in elke vensternis,
een spuwer druipt zwart water in ’t vernis
der gracht; mosgroene leeuw de poort beklauwt. Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Een reactie plaatsen

Vacature voor een native Dutch speaking (assistant/associate) professor aan de Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea

VACANCY
SEOUL, SOUTH KOREA (deadline Thursday 26 Oct 2017)

NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/associate) professor
of Department of Dutch
Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, South Korea

Email: hufs.nederland@hufs.ac.kr TEL: 82 (0)2 2173 2288

1. Position: NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/ associate) professor in Dutch Area Studies

We expect that he/she

  • is a native speaker
  • is able to teach ‘Dutch area studies’ subjects (e.g. Dutch International Relations, Dutch Cultural history, Dutch Current Issues etc.)
  • helps with Dutch language practices (speaking & writing)
  • has a PhDdiploma. Or a MA-Diploma with teaching experiences
  • is able to publish (at least) one academic article per year.
  • helps with administrative work and cultural activities for the department etc.

2. Contract Period: March 1, 2018 – February 28, 2019 (The contract may be extended every 1 year) Lees verder

Geplaatst in vacature | Getagged , | Een reactie plaatsen

Colleges zinsstructuur en koppelwerkwoorden

In twee nieuwe video’s legt Henk Wolf van de NHL Hogeschool in Leeuwarden de basisbeginselen van de zinsbouw uit.

Lees verder

Geplaatst in taalkunde, video | Getagged , | Een reactie plaatsen

Jan Smeken in Love

Door Marc van Oostendorp

Over de mediëvistiek waart al decennia de geest van Umberto Eco. Wanneer laat je de teugels vieren van de weinige feiten die je tot je beschikking hebt en probeer je de lezer in te leiden in de wereld die je inmiddels zo goed kent door een verhaal te vertellen? Een roman te schrijven? Frits van Oostrom schrijft ook over de verleiding in zijn onlangs verschenen Nobel streven, maar hij geeft daar niet aan toe: zijn verhaal blijft een interpretatie van de documenten die voorhanden zijn.

Samen met de zanger en schrijver Rick de Leeuw steekt de Antwerpse hoogleraar Remco Sleiderink wel de Rubicon over. Ik Jan Smeken is een korte roman over de Brusselse rederijker (1450-1517), die af en toe doorschoten wordt door korte zakelijke teksten waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over het leven in Brussel in de tweede helft van de vijftiende eeuw en het werkelijke leven van Smeken.

Het is een heel leesbaar boek geworden. Lees verder

Geplaatst in column, letterkunde, recensies | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Petitie meer geld naar wetenschappelijk onderwijs

De Amsterdamse hoogleraar Rens Bod is op internet een petitie begonnen waarin de regering wordt opgeroepen meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs. De tekst van deze petitie staat hieronder. Ondertekenen kan hier.

Wij. het personeel van de Nederlandse universiteiten

constateren

  • dat er steeds minder wordt geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald. Hierdoor is de werkdruk onder het universitaire personeel naar onacceptabele hoogte gestegen. De kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is daardoor ernstig in het geding.
  • Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.
  • Er vindt op dit moment een uitputtingsslag plaats onder het personeel van de Nederlandse universiteiten. Zes op de tien medewerkers hebben fysieke en psychische klachten.
  • Als er geen realistische financiering van de huidige taakstelling komt zullen de studenten niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en komt de internationale positie van ons hoger onderwijs in gevaar. Dit kan en mag niet gebeuren in een kennisland als Nederland!

Lees verder

Geplaatst in oproep | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Ton Lebbink – Voetbalknieën

• Ton Lebbink overleden.

Voetbalknieën

De stoomwals sintelbaant rondjes door het ovaal van
het stadion.
O O Olympisch.
Slipstreamslakken spuiten weg.
Rooskleurig
He! Kneet! Speedway Yesterday. Gouden helm

Tochtlatten kroeskoppen baardapen melkboerenhondenhaar.
Appelwangen.
Prutlippen wijsneuzen flaporen spekbeknekken.
Kippenborsten hangtieten.
Winterhanden bofkonten bierbuiken paardereten.
Voetbalknieën.
Stalbenen rildijen klapkuiten zweetvoeten tenekazen.
Brillejoden doofkwartels knikkerbollen mafkezen maagzweren
nierstenen leverkwalen.
Galbulten.
Voetbalknieën. Ja, ja ik weet het!
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , , | 2 Reacties

Vlogboek113 – Eva Meijer / Abdelkader Benali / Kluun

In deze video vind je een bespreking van de volgende drie boeken:
Eva Meijer – Het vogelhuis
Abdelkader Benali – Bad boy
Kluun – De weduwnaar

(Bekijk deze video op YouTube.)

Geplaatst in video, vlog | Een reactie plaatsen

Nobel wetenschappelijk streven

Door Marc van Oostendorp

Nobel streven, het nieuwe boek van Frits van Oostrom, kun je niet alleen lezen als een spannend boek over een verbazingwekkend leven – dat van Jan van Brederode, de Hollandse ridder die aan het eind van de veertiende eeuw deelnam aan een paar bizarre roofexpedities tegen Friesland en mede daardoor in financiële problemen raakte. Die zich na dat alles ineens terugtrok in een streng kartuizer klooster – misschien om die problemen te ontlopen en te wachten op een erfenis. Die in dat klooster een indrukwekkende religieuze tekst schreef, Des coninx summe. Die toen zijn voormalige schoonvader overleed, het klooster weer verliet om de erfenis op te eisen en daarvoor tot aan de Sorbonne deskundigen raadpleegde, net als de tegenpartij. Die dat proces toch op een smadelijke manier verloor, en toen huurling werd. En die tot slot in Franse dienst sneuvelde bij Azincourt.

Dat boek is de afgelopen week al een paar keer gerecenseerd. Maar Nobel streven is even goed te lezen als een studie over de geesteswetenschappen zelf: hoe moet een geesteswetenschapper in onze tijd te werk gaan? Dat aspect komt zijdelings wel een aantal keer aan de orde in besprekingen, maar er valt veel meer over te zeggen. Nobel streven is minstens even interessant als methodologische studie als als ‘het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van Johannes van Brederode’. Lees verder

Geplaatst in column, letterkunde, recensies | Getagged , , | 5 Reacties

Een schoone historie van Palmerijn van Olijve : Hoofdstuk 136

Een seer schoone ende ghenoechelicke
historie vanden aldervroomsten ende vermaertsten ridder

Palmerijn van Olijve

sone van den coninck van Macedonien, ende van de schoone Griane,
dochter van Remicius, keyser van Constantinopelen,
de welcke vele wonderlicke avontueren in haren leven ghehadt hebben,
seer ghenoechelick ende playsant om lesen.

Uitzonderlijk vrij en eigenzinnig uit het Frans vertaald, soms versimpeld, dan weer herschreven, hier en daar erotisch gekruid en af en toe voorzien van een persoonlijke noot door een klassiek geschoolde Amsterdammer [?],
in de oudste bewaard gebleven druk van Jan Janszen, Arnhem 1613,
vrijwel zeker een herdruk van Jan Janszoon de Oudere, Arnhem 1602.

Hoofdstuk 136 van de in totaal 139 hoofdstukken.

Verantwoording (met naschriften)

Wie is wie in Palmerijn van Olijve?

Alle tot nog toe gepubliceerde hoofdstukken in één grotendeels herzien en verbeterd pdf-bestand: Palmerijn-feuilleton cumulatief van inmiddels 1245 pagina’s A4

Ook on-line leesbaar en downloadbaar als e-book (epub)

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , | Een reactie plaatsen