En zingkt eens op de wijs: Arend Pieter Gijsen

Door Martine de Bruin

Er stond toch echt met grote letters boven dat de tekst uit een liedboek kwam en ten overvloede volgde de opgave van de melodie. Maar toch drong niet tot me door wat dat betekende tijdens het bestuderen van ‘tekst 2.1’ in de syllabus Literatuur en Maatschappij in het eerstejaars werkcollege Renaissance aan de Universiteit Utrecht (1988): Bredero maakte ‘Arend Pieter Gijsen’ om te zingen. En dat zingen kan nu nog steeds.

Mijn aantekeningen bij ‘Arend Pieter Gijsen’ in een exemplaar van de syllabus Literatuur en Maatschappij uit het eerstejaars werkcollege Renaissance (RU Utrecht, Instituut De Vooys, niet gedateerd: gebruikt in collegejaar 1988-1989)

Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , | Één reactie

toch zullen we de wind onder jouw vleugels zijn

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (189)
De laatste 14 afleveringen van deze reeks zijn gewijd aan 14 gloednieuwe, speciaal voor deze reeks geschreven sonnetten door hedendaagse Nederlandse en Vlaamse dichters.

Door Marc van Oostendorp

(1)

Lees verder

Geplaatst in column | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Rob Zweedijk • vertaling van wat vanzelf

Uit hoe verder geen punt, de debuutbundel van Rob Zweedijk.

vertaling van wat vanzelf

wat er staat
te midden van wat neergezet
en zo bewolkt dat niet meer dan hetzelfde
steeds de herhaling is

hoe ik nu meer de lucht zou moeten

en terwijl ik dat probeer
niet meer nader dan herzien
wat er staat vervolgens voorbeeld
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Appollonius van Thyro : Hoofdstuk 21

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro

Kritische editie van het enig bewaardgebleven exemplaar
[Middelburg, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, signatuur 1108 C 43]
van de druk van Christiaen Snellaert, Delft 1493,
in combinatie met een diplomatische editie van de Latijnse brontekst uit de Gesta romanorum, zoals gedrukt door Gheraert Leeu te Gouda in 1480.13

Hoofdstuk 21

Bij wijze van inleiding

Alle gepubliceerde hoofdstukken, met hier en daar een aanvulling en / of verbetering, als pdf-bestand.

Alle gepubliceerde hoofdstukken zonder voetnoten als epub-bestand.

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Vondels Maria Stuart (1646) en de vrijheid van meningsuiting

Door Ton Harmsen

Geloof is niet rationeel, en dat geldt zeker voor het katholieke geloof. Gerard Kornelis van het Reve brengt dat onder woorden in Een eigen huis (1979):

.            Apologie

.            Toen ik rooms-katholiek werd,
.            werd mijn haar, dat grijs begon te worden,
.            opeens weer donkerblond.
.            Mijn bloeddruk daalde,
.            terwijl mijn jaarinkomen van die dag af fors bleef stijgen.
.            Er blijven wel bezwaren,
.            maar bij zoveel genade moet ik wel erkennen:
.            de Kerk van Rome is de Ware Kerk.

Dat dalen en stijgen van bloeddruk en jaarinkomen leidt, via de verder ongenoemde bezwaren, tot een niet echt onderbouwde rotsvaste conclusie. Dit motief is al oud, er is nog wel een krasser voorbeeld: het tweede verhaal van de Decamerone, over een jood die naar Rome reist. De decadentie, de corruptie en de blasfemie die hij daar aantreft dwingt hem wel te erkennen: de Kerk van Rome is de Ware Kerk.
Als Vondel een tragedie schrijft over Maria Stuart, in zijn ogen martelares voor het katholieke geloof, kunnen we maar beter meevaren op Vondels kompas en alle bedenkingen van logica en historische juistheid thuislaten. Lees verder

Geplaatst in edities, geen categorie | Getagged , , , | Één reactie

The Exploitation of Cultural Capital by Arie de Jager

Sombody has so many research ideas, in ons managersfeuilleton De verleden tijd van lijken.

Door Marc van Oostendorp

Rie had niet geweten of ze iets mee moest nemen naar het vliegveld nu ze Marilena, de Amerikaanse, nieuwe hoogleraar van de afdeling, moest ophalen. Marilena had besloten om, nu ze de baan gekregen had, rechtstreeks naar Nederland te komen vanaf de kleine campus in Vermont waar ze tot op dat moment had gewerkt.

En ze had Rie gevraagd om haar op te komen halen. Rie dacht dat dit was omdat zij de enige was die Marilena kende – ze werkten allebei aan de geschiedenis van de neerlandistiek -, maar helemaal zeker wist ze het niet. Marilena had gezegd dat ze everything aan Rie te danken had en dat ze niet wist hoe ze haar dankbaarheid moest uiten. Dus daar wachtte Rie dan maar op. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged | Een reactie plaatsen

Uitnodiging 27e Bert van Selm-lezing

Attentie: gewijzigde locatie

Op donderdag 6 september 2018 zal in Leiden de zevenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University) onder de titel: ‘Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.’

Internationaal bekende schrijfsters als Zadie Smith, Leïla Slimani of Arundhati Roy geven in hun werk kritische opvattingen over sociale en politieke kwesties. Zij bespreken ervaringen van vrouwen en laten een vrouwelijk engagement zien. In deze lezing wordt onderzocht welke verschillende rollen schrijfsters in Nederland innemen. Wat zijn onderwerpen waarmee zij zich bezighouden en welke retorische strategieën zetten zij in? Jolande Withuis, Joke van Leeuwen en Joke J. Hermsen worden opgevoerd als publieke intellectuelen. Zij dragen, ieder op andere wijze, argumenten aan om sociale kwesties anders te bekijken, en bieden tegengas aan doemdenkers. Lees verder

Geplaatst in evenementenagenda, letterkunde | Één reactie

Gedicht: Karel van den Oever • Het open luik

Het open luik

Het harde, houten luik is dicht;
en daar achter is de dag
met zijn parel-gouden licht;

daarachter de boomen, de bergen, de wereld, de wind,
de menschheid: man, vrouw en het fijne kind;

daarachter de zon,
daarachter de maan,
daarachter de zilveren sterren;
Lees verder

Geplaatst in gedicht | Getagged , | Een reactie plaatsen

Je mening over taal in/en onderwijs is een mening

Door Sue Goossens

Taal is een belangrijke bouwsteen van onze menselijke ervaring.

Om je op een simpele maar doortastende manier een beeld te kunnen schenken van het belang van taal in onze levens, kan ik je twee dingen vertellen. Het eerste gaat over een periode uit de recente geschiedenis waarin doven ervan verhinderd werden om taal te verwerven. Het woord ‘doofstom’ slaat op de gedachte dat mensen die niet konden horen of spreken gewoonweg mentale beperkt waren, en er werd van deze mensen niet verwacht dat ze zouden (kunnen) communiceren met anderen of zelfs met elkaar. Zonder auditieve of visuele representatie van informatie in het brein is het echter moeilijk om abstracte informatie te kunnen ‘vasthouden’, waardoor het niet hebben van een taal ook betekende dat de mentale beleving van deze mensen beperkt werd. Tegenwoordig is gebarentaal niet verboden, maar men is er dus er erg laat pas achtergekomen dat taal, in eender welke vorm, immens belangrijk is om te kunnen functioneren.

Het tweede gaat over een familie in Groot-Brittannië (de KE family) waarvan de ongeveer de helft van de leden worstelt met de uitspraak van geluiden, lettergrepen en woorden. Twintig jaar geleden was men van oordeel dat deze familie wellicht een genetisch probleem had en toen onderzoekers dat nagingen, ontdekten ze FOXP2. Dat wordt ook wel het taalgen genoemd, aangezien het noodzakelijk is voor de ontwikkeling van taal en uitspraak. We delen dat met onder andere zangvogels, en momenteel gaat er aandacht uit naar de sociale functies van dat gen. Taal, in eender welke vorm, is tegelijk een filter voor de meeste van onze ervaringen, als een integraal deel van die ervaringen. Het zit verankerd in onze kern. Het stelt ons in staat om te functioneren, te communiceren, te socialiseren. Taal is dan ook, in al haar vormen, van elk van ons. Lees verder

Geplaatst in column | Getagged | 2 Reacties

25 augustus 2018, Oosterbeek: herdenking 150ste sterfdag Jacob van Lennep

Op 25 augustus is het 150 geleden dat Jacob van Lennep in Oosterbeek overleed. In samenwerking met de Stichting Begraafplaats Fangmanweg en de Stichting van Lennep is er om 16.00 uur een kleine herdenkingsbijeenkomst georganiseerd op de begraafplaats in Oosterbeek, die openbaar toegankelijk is.

Programma

  • Verwelkoming door Herman Erinkveld, voorzitter van de Stichting Begraafplaats Fangmanweg
  • Toespraak door Marita Mathijsen, schrijver van de biografie Jacob van Lennep, een bezielde schavuit
  •  Toespraak door Louis van Lennep, voorzitter van de Stichting van Lennep
  • Zang door Job Hubatka, bariton, betachterachterkleinzoon van Jacob van Lennep, begeleid door de accordeonist Gert Wantenaar. Lied op tekst van Jacob van Lennep
  • Toespraak door Dick Welsink, conservator van het Literatuurmuseum
  • Zang door Job Hubatka van een lied op tekst van Jacob van Lennep. Begeleiding Gert Wantenaar

 

Geplaatst in evenementenagenda | Getagged , | Een reactie plaatsen